Krav

Krav

Krav för att organisera en NSDC-tävling


  • Tävlingen måste hållas tillsammans med ett socialdansevenemang.


  • Arrangören måste ha 1 huvuddomare, 6 domare och 1 score keeper.


  • Arrangören måste ansöka om godkännande för att organisera en NSDC-tävling 60 dagar före tävlingen.


  • Arrangören betalar 50 SEK för varje tävlande till NSDC-organisationen.


  • Tävlingen måste ha minst totalt 30 par som tävlar och minst 10 par i varje division.


  • Arrangören måste skicka tävlingsinformation till NSDC-organisationen inom 14 dagar efter tävlingen.

Dans & Event Dalarna Handelsbolag


Tallåsvägen 28

794 33 ORSA


info@dansocheventdalarna.se

www.DansOchEventDalarna.se

Organisationsnummer: 969783-9398


Vi innehar F-skattebevis


Bankgiro 375-9461