Regler

Regler

Några viktiga regler att känna som tävlande. Om regler bryts kan en eller båda i paret få straff eller bli avstängd. • Det är en pardans så det måste vara en ledare och en följare.


 • Koreografi är inte tillåtet.


 • Dansen måste göras i normal riktning, dvs moturs.


 • Minst 50% av dansen måste innehålla snabba och långsamma danssteg (quicks & slows).


 • Minst 90% av dansen måste innehålla fysisk kontakt mellan ledare och följare.


 • Steg där båda fötterna släpper kontakten från golvet (lyft) är inte tillåtna.


 • Nerlägg (dip) där fötterna har kontakt med golvet är tillåtna.


 • Nerlägg (dip) där fler kroppsdelar än fötterna har kontakt med golvet är inte tillåtna.


 • Att sabotera eller störa andra tävlande är inte tillåtet.


 • Hänsyn och ödmjukhet för din partner är av stor vikt.

Som tävlande kommer du att bedömas i följande kategorier: 1. Dansens karaktäristika
 2. Timing
 3. Samspel
 4. Hänsyn, bekräftelse gentemot din partner
 5. Teknik
 6. Mönster och styling
 7. Musikalitet
 8. Variation
 9. Kontinuitet och känsla


Detta är rekommendationen från NSDC - ju högre kategori, desto viktigare är den!


Men…
            ... olika domare har olika åsikter om var och en av dessa kategorier och varje domare kommer att bedöma kategorierna på olika sätt.


Så länge varje domare kan förklara sin bedömning är det okej att de har olika åsikter.

Dans & Event Dalarna Handelsbolag


Tallåsvägen 28

794 33 ORSA


info@dansocheventdalarna.se

www.DansOchEventDalarna.se

Organisationsnummer: 969783-9398


Vi innehar F-skattebevis


Bankgiro 375-9461