Tävling

Tävling

Hur många domare behövs?


 • Ett jämnt eller udda antal domare kan användas i inledande omgången och semifinalomgångar. Hälften av domarna väljer Förare och hälften väljer följare.


 • Ett udda antal domare kommer att användas i sista omgångar för att minimera risken för oavgjort. Minst 5 domare krävs, 7 eller 9 domare är ännu bättre.


Uttagning & Semifinal


 • I de inledande och semifinalrundorna används ett system utan inbördes rangordning. Varje domare väljer de individer som går vidare till nästa omgång men rangordnar dem inte i någon särskild ordning.


 • Den poängansvarige (som bearbetar domarnas resultat) omvandlar varje domares val till poäng. 10 poäng för alla valda individer, 5 till 1 poäng för alla alternativ 1 till 5 och 0 poäng för alla som inte har valts. Deltagarna rankas sedan enligt den totala poängsumman.


 • Efter att domarnas poäng har uppnåtts bestämmer huvuddomaren hur många individer eller par som kommer att gå vidare till nästa omgång.


 • Huvuddomarens poäng används endast för att eliminera ett resultat som är oavgjort.


Final


 • I finalen måste varje domare placera varje par i rangordning (ordning 1, 2: a, 3: e plats, etc.). I en final med ett stort antal finalister, kommer domarna att koncentrera sig på att placera de tolv bästa paren.


 • Dubbla placeringar är inte tillåtna. Om en domare felaktigt tillhandahåller dubbla placeringar kommer huvuddomaren att begära att domaren tillhandahåller unika placeringar för varje par.


 • Ett par måste ha en majoritet av domarnas röster för att tilldelas en slutlig placering.


 • Om inget par har en majoritet av rösterna läggs nästa placering till de tidigare placeringarna (1: a till 2: a, 1: a till 3: e, etc.) tills en majoritet uppnås.


 • Om det blir oavgjort slår en större majoritet en lägre majoritet (till exempel 5 röster slår 4 röster).


 • Om två eller flera par har lika majoritet (t.ex. 4 röster vardera) läggs nästa placering till de tidigare placeringarna endast för de bundna paren.


 • Om två par får oavgjort genom alla placeringar jämförs varje domares placering för endast de två paren. Paret med majoriteten av högre placeringar vinner.


 • Huvuddomarens poäng används endast för att eliminera resultat som är oavgjort.