NSDC

NSDC

NSDC

Nordic Social Dance Council


  • Vi vill främja Svensk Fox som socialdans
  • Tillsammans kan vi höja statusen för Svensk Fox i dansvärlden
  • Låt oss bevara Svensk Fox grundläggande karaktär
  • Framförallt kan vi lära fler att dansa Svensk Fox