NSDC

NSDC

NSDC

Nordic Social Dance Council


  • Vi vill främja Foxtrot som socialdans
  • Tillsammans kan vi höja statusen för Foxtrot i dansvärlden
  • Låt oss bevara Foxtrotens grundläggande karaktär
  • Framförallt kan vi lära fler att dansa Foxtrot