Kurser / Event

Våra kurser & event 

Dans & Event Dalarna arangerar danskurser och dansevent med fokus på att hela eventet ska hålla hög kvalitet.

Fox & WCS med Vesterli


Detta är en kurs för dig som har dansat fox en hel del och kan grunderna väl och förstår öppen förning.Du ska kunna föra/följa, dansa i takt, snurra och dansa framåt och bakåt.För West Coast Swing så bör du kunna grunderna i dansen. Det blir en helg med en skön blandning med workshops av båda dansarna och kanske även lite kombination av både Fox & WCS.

Fredag kl 19.00-21.00 Instruktörsutbildning i Fox.


kl 19.00-23.00 Socialdans

Lördag kl 10.00 - 16.00. Lunch 12.00.

Söndag kl 10.00 - 15.00. Lunch 12.00.


På lördag kväll är det socialdans, kl 19.30 - 23.00, med workshop i Two Step.

 

Pris: 1 000 kr/deltagare.

Instruktörsutbildning 300 kr/deltagare tillkommer för den som vill delta 

3-4 juni 2023 Fox, medel


Intensivkurs under helgen den 3-4 juni 2023. Du bör kunna grunderna i fox, bra om du har gått en grundkurs tidigare. På den här kurser börjar vi jobba med öppen förning, lär oss fler figurer och teknik. Vi går igenom bl a balans, connection, ram och föra-följa-teknik.

Lördag kl 10.00 - 16.00. 
Söndag kl 10.00 - 15.00. 


Pris: 800 kr/deltagare.

Dans & Event Dalarna Handelsbolag


Tallåsvägen 28

794 33 ORSA


info@dansocheventdalarna.se

www.DansOchEventDalarna.se

Organisationsnummer: 969783-9398


Vi innehar F-skattebevis


Bankgiro 375-9461