Tävling

Tävling

Hur många domare behövs?


 • Ett jämnt eller udda antal domare kan användas i uttagningar och semifinal. Hälften av domarna bedömer förare och den andra hälften bedömer följare.


 • Ett udda antal domare används i finalen för att minimera risken för oavgjort. Minst 5 domare krävs, 7 eller 9 domare är ännu bättre.


Uttagning & Semifinal


 • I uttagningar och i semifinal väljer varje domare de individer som går vidare till nästa omgång men rangordnar dem inte i någon särskild ordning.


 • Score keeper (poängansvarige), som bearbetar domarnas resultat, omvandlar varje domares val till poäng. 10 poäng till alla som går vidare, samt lägre poäng till eventuella alternativ och 0 poäng för alla som inte går vidare. Deltagarna rankas sedan enligt den totala poängsumman.


 • Efter att domarnas poäng har bearbetats bestämmer huvuddomaren hur många individer eller par som kommer att gå vidare till nästa omgång.


 • Huvuddomarens poäng används endast för att avgöra oavgjort resultat.


Final


 • I finalen placerar varje domare paren i rangordning (1, 2: a, 3: e plats, etc.). I en final med ett stort antal finalister, koncentrerar domarna sig på att placera de tolv bästa paren.


 • Dubbla placeringar är inte tillåtna. Om en domare felaktigt tillhandahåller dubbla placeringar kommer huvuddomaren att begära att domaren tillhandahåller unika placeringar för varje par.


 • Relative scoring; ett par måste ha en majoritet av domarnas röster för att tilldelas en slutlig placering. 


 • Om inget par har majoritet av rösterna läggs nästa placering till de tidigare placeringarna (1: a till 2: a, 1: a till 3: e, etc.) tills en majoritet uppnås.


 • Om det blir oavgjort slår en större majoritet en lägre majoritet (till exempel 5 röster slår 4 röster).


 • Om två eller flera par har lika majoritet (t.ex. 4 röster vardera) läggs nästa placering till de tidigare placeringarna endast för dessa par.


 • Om två par får oavgjort genom alla placeringar jämförs varje domares placering för endast de två paren. Paret med majoriteten av högre placeringar vinner.


 • Huvuddomarens poäng används endast för att avgöra oavgjort resultat.