Tävlingsregler

Tävlingsregler

Några viktiga regler att känna till för dig som tävlar. Om regler bryts kan det påverka domarnas bedömning för en eller båda i paret.


 • Det är en pardans så det skall vara en ledare och en följare.


 • Koreografi är inte tillåtet.


 • Dansen görs i normal dansriktning, dvs moturs.


 • Majoriteten av stegen bör vara en kombination av quicks & slows (normal och halv timing).


 • Minst 90% av dansen måste innehålla fysisk kontakt mellan förare och följare.


 • Minst en sida bör vara stängd under större delen av dansen, avvikelser får förekomma i figurer.


 • Steg där båda fötterna släpper kontakten från golvet (lyft) är inte tillåtna.


 • Nerlägg (dip) där fötterna har kontakt med golvet är tillåtna.


 • Nerlägg (dip) där fler kroppsdelar än fötterna har kontakt med golvet är inte tillåtna.


 • Att sabotera eller störa andra tävlande är inte tillåtet.


 • Teamwork och partneranpassning belönas.Som tävlande kommer bedöms du i följande kategorier utifrån NSDC:


 1. Danskaraktäristik
 2. Timing
 3. Teamwork & partneranpassning
 4. Teknik
 5. Figurer och styling
 6. Musikalitet
 7. Variation
 8. Kontinuitet och känsla


Olika domare har olika åsikter om var och en av dessa kategorier och varje domare bedömer kategorierna på olika sätt. Så länge varje domare kan förklara sin bedömning är det okej att de har olika åsikter.